Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
 ¿ Como adquirir calquera número de reNOVA GALIza ?

 

  1)  Ingrese no número de conta 2100-0827-17-0200670484 a cantidade de
  • 12 € para adquirir calquera revista se a súa petición se fai dende un lugar calquera do estado español
  • 15 € para adquirir calquera revista se a súa petición se fai dende un lugar calquera de Europa
  • 18 € para adquirir calquera revista se a súa petición se fai dende calquera outro punto do mundo

faga figurar no concepto de ingreso o seu nome

  2)  Envíenos un correo electrónico a  mail(arroba)forocivicogalegobcn.org   ( substitúa (arroba) por @ no correo electrónico ) e díganos o seu nome e mailo enderzo a onde quere que lle chegue a(s) revista(s).

 

Para calquera consulta arredor de reNOVA GALIza sempre nos pode enviar un correo electrónico á: mail(arroba)forocivicogalegobcn.org  ( substitúa (arroba) por @ no correo electrónico )