Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
Monográfico do Número 2 de reNOVA GALIza
A Galiza global: as galegas e os galegos no mundo (I)

 

Consello Editorial: Pablo Aguiar, María do Carmo Álvarez, Xosé Antón Armesto, Antonio Argibay, Xulio Barrios, Paco Castro, Sixto Cerradelo, Celso Díaz León, Milagres Dorribo, Antón F. Albor, Antón Fernández Escuredo, Camilo F. Valdehorras, Xosé Fernández, Suso Mon Rivera, Xelasio Nogueira Esmorís, Ana González, Xosé Antón Pérez Bouza, Manolo Piñeiro e Pepe de Requeixo, Judith Vázquez, Sonia Villapol.

Equipo de redacción: Camilo F. Valdehorras (Director), Suso Mon (subdirector), Aurelio Castro Varela (xestor-xornalista), Pablo Aguiar, Xosé Antón Armesto, Paco Castro, Helena Domínguez, Judith Vázquez, Sonia Villapol.

Colaboradores do monográfico: Ana Miranda (asesora e coordinadora da sección 1) e todos os que constan no sumario agás os membros do equipo de redacción.

Algunhas críticas do monográfico aparecidas na prensa:

  1. Galegas e galegos no mundo, por Miguel Anxo Fernán Vello en Galicia-Hoxe

  2. Renova Galiza, por Salvador García Bodaño no Correo Gallego

  3. Identidades en la Diáspora, por Angel Berlanga en Página 12 de Boas Aires, Arxentina

  4. Presentación de una monografía sobre la diáspora gallega, el Voltairenet.org dende Bos Aires, Arxentina

  5. O país portátil e a Galiza Global, Manuel Rivas

O monográfico do Número 2 foi distinguido no Nadal de 2007 co premio da Secretaria Xeral de Emigración da Xunta de Galicia como:

MELLOR REVISTA EDITADA POLAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR

Presentacións feitas do monográfico:

  1. Barcelona, 25 de xullo de 2006. Día da Patria Galega
  2. Bos Aires, 4 de outubro de 2006. Café Tortoni.

 

   

Descargue aquí por partes e en formato .pdf o monográfico:  A Galiza global: as galegas e os galegos no mundo (I)

  Documento de  Contido
  Portada / Contraportada  Portada e Contracapa
  Páxinas de 1 a 40  Sumario, Proloquio e 4 colaboracións libres
  Páxinas de 41 a 72  11 colaboracións libres
  Páxinas de 73 a 116  11 colaboracións libres
  Páxinas de 117 a 144  Introdución e 10 colaboracións enquisa
  Páxinas de 145 a 174  10 colaboracións enquisa e 1 entrevista
  Páxinas de 175 a 208  11 entidades exterior e 3 institucións territoriais

Pode tamén descargar en formato .ppt unha presentación  xeral do monográfico.

A Galiza Global: as galegas e os galegos no mundo (I)

 

Para calquera consulta ou petición arredor de reNOVA GALIza poden enviar un correo electrónico á: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.