Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
Monográfico do Número 3 de reNOVA GALIza
Fuga de cerebros? A diáspora científica galega (I)

 

Consello editorial

Pablo Aguiar, Judith Vázquez, María do Carmo Álvarez, Antonio Argibay, Xulio Barros, Montserrat Cachafeiro, Paco Castro, Sixto Cerradelo, Celso Díaz León, Milagres Dorribo, Antón F.Albor, Antón Fernández Escuredo, Xosé Fernández, Camilo F. Valdehorras, Suso Mon, Xelasio Nogueira, Toni Pérez Somoza, Manolo Piñeiro

Equipo de redacción:

Camilo F. Valdehorras CVh (director), Suso Mon (subdirector), Pablo Aguiar e Ana Miranda (coordinadores do monográfico), Xavier Poza (coordinador xornalista),  Xosé Antón Armesto, Montserrat Cachafeiro, Sonia Villapol

 

 

Presentacións  >>>>

 

Descargue aquí por partes e en formato .pdf o monográfico do número 3 de reNOVA GALIza: 

Fuga de cerebros ? A diáspora científica galega(I)

 

 

  Documento de Contido
 Portada / Contraportada Portada e Contracapa
 Sumario Sumario
 Contido Contido

 

Para calquera consulta ou petición arredor de reNOVA GALIza poden enviar un correo electrónico á: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.