Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
Número 1 de reNOVA GALIza

 

Consello Editorial: Antonio Argibay, María do Carmo Álvarez, Paco Castro, Celso Díaz León, Antón Fernández Escuredo, Antón F. Albor, Camilo F. Valdehorras, Suso Mon, Xelasio Nogueira Esmorís, Ana González, Xosé Antón Pérez Bouza, Manolo Piñeiro e Pepe de Requeixo..

Equipo de redacción: Camilo F. Valdehorras (Director), Suso Mon (subdirector), Helena Domínguez (coordinadora-xornalista), Xelasio Nogueira, Xosé Antón Armesto, Pepe de Requeixo, Xosé Lois García.

 

Descargue aquí o Número 1 de

reNOVA  GALIza

 

1) Cuberta

2) Editorial

3) Contido da revista

 

Para calquera consulta ou petición arredor de reNOVA GALIza poden enviar un correo electrónico á: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.