Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
Número 2 de reNOVA GALIza

 

Consello Editorial: Antonio Argibay, María do Carmo Álvarez, Xosé Antón Armesto, Pablo Aguiar, Paco Castro, Celso Díaz León, Antón Fernández Escuredo, Antón F. Albor, Camilo F. Valdehorras, Suso Mon, Xelasio Nogueira Esmorís, Ana González, Xosé Antón Pérez Bouza, Manolo Piñeiro e Pepe de Requeixo, Judith Vázquez, Sonia Villapol.

Equipo de redacción: Camilo F. Valdehorras (Director), Suso Mon (subdirector), Aurelio Castro Varela (xestor-xornalista), , Xosé Antón Armesto, Pablo Aguiar, Helena Domínguez, Xelasio Nogueira, Judith Vázquez, Sonia Villapol.

 

Descargue aquí o número 2 de

reNOVA GALIza

 

1)  Sumario

2 Portada e  contraportada

3) Contido de rNGz 2

 

Para calquera consulta ou petición arredor de reNOVA GALIza poden enviar un correo electrónico á: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.