Revista de Pensamento Cívico, Estudos Culturais e Solidariedade Galega

                        
Número 3 de reNOVA GALIza

 

Consello Editorial: Pablo Aguiar, María do Carmo Álvarez, Antonio Argibay, Xulio Barros, Paco Castro, Sixto Cerradelo,  Celso Díaz León, Antón Fernández Escuredo, Antón F. Albor, Xosé Fernández, Camilo F. Valdehorras, Judith Vázquez, Suso Mon,  Xelasio Nogueira Esmorís, Xosé Antón Pérez Bouza, Manolo Piñeiro, Sonia Villapol.

Equipo de redacción: Camilo F. Valdehorras (Director), Suso Mon (subdirector), Xavier Poza (xestor-xornalista), Xosé Antón Armesto, Pablo Aguiar, Montserrat Cachafeiro, Ana Miranda, Xelasio Nogueira, Judith Vázquez, Sonia Villapol.

Presentacións  >>>>

 

Descargue aquí por partes e en formato .pdf o número 3 de reNOVA GALIza:

 

  Documento de Contido
 Portada / Contraportada Portada e Contracapa
 Sumario Sumario
 Páxinas de 7 a 34 Estudos culturais
 Páxinas de 51 a 60 Belvís das Artes I
 Páxinas de 61 a 70 Belvís das Artes II
 Páxinas de 73 a 76 Dossier político: A Reforma Non Nata (2007) do Estatuto de Autonomía de Galicia
 Páxina 117 A Nosa Terra: 100 anos de xornalismo galego
 Páxinas de 156 a 157 Un nou estatut de Catalunya per una Espanya Federal (Joan Saura)
 Páxina 158 Cent anys de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 Páxina 188 La inmigració a Catalunya

 

Para calquera consulta ou petición arredor de reNOVA GALIza poden enviar un correo electrónico á: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.