revista de pensamento cívico, estudos culturais e solidariedade galega

                        
reNOVA GALIza está editada polo Foro Cívico Galego de Barcelona e pretende ser herdeira renovada e actualizada da tradición de publicacións galegas na emigración, neste caso en Catalunya, como foi o caso da revista Nova Galiza’, fundada en Barcelona por Castelao e Dieste en 1937 ou Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos’ (1936-1938) que, fundada en Madrid, se editou durante un tempo da súa andaina tamén na cidade de Barcelona.

¿ cómo adquirir calquera exemplar de reNOVA GALIza ?

 

Números Editados de reNOVA GALIza

 

Número 3

25 de xullo 2007

11 de setembro de 2007

 

Monográfico do

Número 3

25 de xullo 2008

 

2do. Premio,2007-08, á mellor revista galega editada no exterior,

Monográfico presentado en diversos puntos do mundo


Número 1

25 de xullo 2005

Monográfico do

Número 2

25 de xullo 2006

Número 2

11 de setembro 2006

Número fundacional  

1eiro. Premio á mellor revista galega editada no exterior, ano 2006

Primer número en introducir os estudos culturais

A revista reNOVA GALIza pódese adquirir en algunhas librarias de referencia ou ben enviándonos unha petición ao enderezo electrónico do Foro.   Tamén nos poden facer consultas ou suxestións arredor de reNOVA GALIza ao mesmo correo: mail(at)forocivicogalegobcn.org

Substitúa (at) por @ no correo electrónico.